Kategorija Informacije


Informacije

4 faze vježbanja

Planiranje režima vježbanja treba obuhvatiti sve četiri faze vježbanja kako bi se spriječilo ozljede i sagorijevalo najviše mogućih kalorija
Opširnije